Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdetett a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  intézményvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű.  A foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól. A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A pályázati feltételei főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, cselekvőképesség, büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, illetve pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A pályázat részeként be kel nyújtani     az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolatát,    a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot,  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására,  szakmai önéletrajzot, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.  A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese Kissné Soós Ágnes nyújt, a +3630/626-7755-ös  telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:       Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Tankerületi Központ ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/099/1434-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető . A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.