Növekszik Törökszentmiklóson egyes szociális juttatások összege.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló   önkormányzati rendelet módosításával az önkormányzat még inkább segítséget tud nyújtani az arra rászorulóknak, hiszen  egyes szociális ellátások támogatási összegén emeltek a képviselők. A lakhatással kapcsolatos támogatás összege a korábbi 30.000 Ft-ról 50.000 Ft emelkedett. Szintén növekszik a temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege 40.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra. A módosítás érinti a gyógyszerköltség viseléséhez nyújtott támogatással kapcsolatos jogosultsági feltételeket, amely azt jelenti, hogy a szociálisan rászorult az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. Ez korábban 200 % volt, míg családban élő személy esetén az tekinthető szociálisan rászorultnak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Ezen összeg korábban 150 %-ban volt meghatározva.